Vaccine mod abekopper

D. 09. august har Sundhedsstyrelsen meldt ud, at de er i gang med at planlægge, hvordan vaccinationstilbuddet skal tilrettelægges. Det er forventningen, at man kan påbegynde vaccination i slutningen af denne uge.  Sundhedsstyrelsen er i dialog med regionerne og de infektionsmedicinske afdelinger om at få det praktiske på plads.