Private attester

Motorattester
Bestil tid til kørekortsattesten i god tid inden du skal bruge den. Medbring ALTID et pasfoto. Mød 5 min. før selve tiden og henvend dig venligst i skranken for at få udleveret den side der skal udfyldes her i lægeklinikken. Hvis du bruger briller eller kontaktlinser, medbring venligst disse og styrke. Kontaktlinsebrugere: vær forberedt på at kunne tage linserne ud og sætte dem ind igen under konsultationen.
Motorattest betales i forbindelse med konsultationen. Pris: kr. 500,00 inkl. moms

Fri-attester, fx som lægeerklæring ved sygdom/fravær    
I nogle tilfælde kan der udfærdiges en fri-attest, som er en fritekst-erklæring fra lægen. Nogle arbejdsgivere/skoler forlanger en sådan attest ifm sygdom eller fravær/fritagelse. Book en tid hos lægen, til udfærdigelse af denne. Få og medbring på skrift fra din arbejdsgiver: hvad der ønskes lægelig information om, samt at din arbejdsgiver refunderer dig dit udlæg for attesten.
Fri-attesten betales i forbindelse med konsultationen: Pris: kr. 500,00 (pr 15 min)
Hvis arbejdsgiver/skolen er en offentlig instans venligst medbring EAN nummer til elektronisk afregning

Attest til brug ved afbestilling af rejse i forbindelse med sygdom
Ring for at bestille en tid til udfærdigelse af attesten. Attesten udfyldes sammen med lægen.
Attesten betales i forbindelse med konsultationen. Pris: kr. 500,00 inkl. moms

Mulighedserklæringer
I forbindelse med sygdom kan der, efter anmodning fra arbejdsgiver, udfærdiges en mulighedserklæring. Den består af to dele. Første del udfyldes af arbejdsgiver og arbejdstager i fællesskab. Anden del udfyldes af lægen sammen med patienten. Bestil tid og husk at medbringe både første og anden del af erklæringen til konsultationen.
Mulighedserklæringen betales i forbindelse med konsultationen. Pris: kr. 500,00
Hvis arbejdsgiver er offentlig instans venligst medbring EAN nummer til elektronisk afregning

Handicapparkeringskort
Hvis man har en kronisk nedsat gangdistance, så kan man ansøge om handicapparkeringskort til bilen. Søg “handicapparkeringskort” på www.borger.dk eller via www.handicap.dk (Danske Handicaporganisationer), som kan kontaktes på tlf 36751793. Attesten skal udfyldes af både dig og lægen, så medbring den gerne til konsultationen.
Attesten betales i forbindelse med konsultationen. Pris: kr. 500,00 inkl. moms

Attester til andre instanser

Attest til Udbetaling Danmark   
Kontakt venligst vores sekretær for nærmere vejledning og evt. tidsbestilling

Kommunale og statslige attester
Kontakt venligst vores sekretær for nærmere vejledning og tidsbestilling

Attester til Forsikring                           Kontakt venligst vores sekretær for nærmere vejledning og tidsbestilling. Medbring altid anmodningen fra Forsikringsselskabet eller Arbejdsskadestyrelsen, idet den indeholder vigtige oplysninger til os.

Øvrige attester Kontakt venligst vores sekretær for nærmere vejledning og tidsbestilling