D. 11.08.2022 har Sundhedsstyrelsen har udgivet en opdateret retningslinje for håndtering af abekopper.

Hvem bliver tilbudt vaccine mod abekopper?

De personer der, af anden årsag, er i forløb på infektionsmedicinske afdelinger, vil få tilbudt vaccinen der igennem. Infektionsmedicinske afdeling sender et invitationsbrev.

Hvis du er nær kontakt til en person med abekopper eller vurderer, at du kan være i risikogruppe (se nedenstående link), så ring gerne til klinikken her.

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/midtjylland/almen-praksis/nyheder/meddelelser-generelt/vaccination-abekopper/