Vi er desværre blevet frataget muligheden for at kunne tilbyde vaccination for covid-19 og influenza

Udmelding fra Sundhedsstyrelsen september 2023

Gratis vaccination mod influenza, pneumokok og COVID-19 tilbydes ikke i almen praksis i sæson 2023/2024.
Praktiserende læger får ingen rolle i den vederlagsfri vaccination af særlige målgrupper mod influenza og COVID-19 denne sæson.

Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside for flere oplysninger
https://www.sst.dk/da/vaccination
eller kontakt Region Midtjylland på telefon 70232415

Der tilbydes ikke længere gratis vaccination mod pneumokoksygdom.
Vaccinen tilbydes dog fortsat efter de særlige regler om klausuleret tilskud til en begrænset gruppe af personer med øget risiko for invasiv pneumokoksygdom. De gældende regler kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

https://www.sst.dk/da/Viden/Vaccination/Vaccination-af-voksne/Tilskud-til-vacciner