Klinikken tilbyder gratis vaccination for covid- influenza- og pneumokok-infektion Vaccinationssæsonen starter 1. oktober. Vi vaccinerer efter aftale.

Covidvaccination kan kombineres med samtidig influenza- og/eller pneumokok-vaccination.

Vi tilbyder ikke længere “Drop-in”-vaccination. Bookning af vaccination: Ring gerne til klinikken. Så finder vi en egnet tid til dine vaccinationer.

Særligt for dig, der ikke er blevet covid-vaccineret før: kontakt gerne eet af de regionale vaccinationscentre, hvis du ønsker vaccination.

COVIDVACCINATION (Pfizer)

Personer på 50 år og derover bliver tilbudt vaccination.

Personer, der er under 50 år, og som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt vaccination mod covid-19 (svarer til risiko-grupperne beskrevet nedenfor)

Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at pårørende til personer i særlig øget risiko tager imod tilbuddet om vaccination for at beskytte deres pårørende i særlig øget risiko.

Gravide i alle trimestre.

Personale i sundheds- og plejesektoren samt udvalgte dele af socialområdet, som har tæt kontakt med patienter eller borgere, der er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt booster-vaccination mod covid-19.

Læs gerne mere på https://www.sst.dk/da/corona/vaccination

INFLUENZAVACCINATION

Det gratis tilbud gælder for personer over 65 år, og for særlige risiko-grupper (se nedenfor)

Børn i alderen 2 til 7 år. Vaccinen gives som næsespray 2 gange med en måneds mellemrum. Vaccinen skal gives i en måneds afstand af 4 års-vaccinen (MFR), eller på samme dag. Børn som fik vaccinen sidste år kan nøjes med een boostervaccine iår. Forslag: se gerne denne video inden vaccination, evt sammen med dit barn: https://youtu.be/wuO1KW4PrEk

Influenza er en virusinfektion, der rammer luftvejene. Forekomsten varierer fra år til år og optræder hyppigst i perioden fra december til marts. Alle mennesker kan få influenza, men særligt ældre over 65 år, gravide og personer med kroniske sygdomme er i højere risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

Vaccination nedsætter ikke kun risikoen for at blive smittet med influenza, men styrker også kroppens modstandsdygtighed, hvis man alligevel får influenza på trods af vaccinationen.

Børn der er påbegyndt vaccination inden 15. januar 2023, men mangler anden vaccination eller efter første vaccination er fyldt 7 år, kan færdigvaccineres inden 1. marts 2023. Vaccinationen vil først og fremmest beskytte børnene i denne aldersgruppe samt deres familie mod smitte, men vil også være medvirkende til at bremse influenzasmitten i befolkningen generelt, og dermed også undgå sygdom hos sårbare grupper.

Der er ifølge https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/546 tilbud om gratis influenzavaccination til følgende grupper:

  • Personer der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
  • Førtidspensionister
  • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:- kroniske lungesygdomme- hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)– diabetes 1 eller 2– medfødt eller erhvervet immundefekt– påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft– kronisk lever- og nyresvigt– andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
  • Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden, ifølge lægens vurdering, medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
  • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40) efter lægelig vurdering
  • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
  • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede (medfødt eller erhvervet immundefekt) kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.
  • Personer i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje og behandling af borgere fra ovenstående grupper (dvs sygeplejersker, plejere, plejehjemsansatte, bioanalytikere, læger, tandlæger, tandplejere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lægesekretærer, afspændingspædagoger, kiropraktorer, bandagister, fodterapeuter, jordemødre, diætister, optometrister, radiografer, farmaceuter, portører, ambulancebehandlere, psykologer og beskæftigelsesvejledere)
  • Børn 2-7 år

PNEUMOKOKVACCINATION

Pneumokokker er en gruppe bakterier, som kan give alvorlige infektioner som lungebetændelse, blodforgiftning og meningitis.

Tilbuddet om vaccination mod pneumokokker gælder for personer, der er fyldt 65 år. Desuden til personer i særlig risiko (svarende nogenlunde til ovenstående risiko-grupper, med tilføjelsen svejsere. Se mere under personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom ).

Pneumokokvaccinationen holder i 6 år. Derefter skal du muligt vaccineres igen for at være beskyttet.