Klinikken tilbyder gratis vaccination for influenza og pneumokok-infektion Ring for bookning.

INFLUENZAVACCINATION

Det gratis tilbud gælder til den 15/1 for personer over 65 år (og for særlige grupper indtil udgangen af februar 2022)

Og som noget nyt er der gratis influenzavaccination til 2-6-årige. Den gives som næsespray 2 gange med en måneds mellemrum. Vaccinen skal gives i en måneds afstand af 4 års-vaccinen (MFR), eller på samme dag. Forslag: se gerne denne video forinden, evt sammen med dit barn: https://youtu.be/wuO1KW4PrEk

Børn over 6 mdr med lungesygdom (herunder svær astma) anbefales influenzavaccination. Muligheder: næsepray (2-17-årige) og injektion (fra 6 mdr-alderen)

Ring og book en vaccine. Spørg også gerne i klinikken (måske har vi lige fået ny leverance og kan give vaccinere dig med det samme )

Influenza er en virusinfektion, der rammer luftvejene. Forekomsten varierer fra år til år og optræder hyppigst i perioden fra december til marts. Alle mennesker kan få influenza, men særligt ældre over 65 år, gravide og personer med kroniske sygdomme er i højere risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

Vaccination nedsætter ikke kun risikoen for at blive smittet med influenza, men styrker også kroppens modstandsdygtighed, hvis man alligevel får influenza på trods af vaccinationen.

Børn der er påbegyndt vaccination inden 15. januar 2022, men mangler anden vaccination eller efter første vaccination er fyldt 7 år, kan færdigvaccineres inden 1. marts 2022. Vaccinationen vil først og fremmest beskytte børnene i denne aldersgruppe samt deres familie mod smitte, men vil også være medvirkende til at bremse influenzasmitten i befolkningen generelt, og dermed også undgå sygdom hos sårbare grupper.

I 2021/2022-sæsonen er der, ifølge https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/546 tilbud om gratis influenzavaccination til følgende grupper:

  • Personer der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
  • Førtidspensionister
  • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:- kroniske lungesygdomme- hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)– diabetes 1 eller 2– medfødt eller erhvervet immundefekt– påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft– kronisk lever- og nyresvigt– andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
  • Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden, ifølge lægens vurdering, medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
  • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40) efter lægelig vurdering
  • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
  • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede (medfødt eller erhvervet immundefekt) kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.
  • Personer i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje og behandling af borgere fra ovenstående grupper (dvs sygeplejersker, plejere, plejehjemsansatte, bioanalytikere, læger, tandlæger, tandplejere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lægesekretærer, afspændingspædagoger, kiropraktorer, bandagister, fodterapeuter, jordemødre, diætister, optometrister, radiografer, farmaceuter, portører, ambulancebehandlere, psykologer og beskæftigelsesvejledere)
  • Børn 2-6 år

PNEUMOKOKVACCINATION

Pneumokokker er en gruppe bakterier, som kan give alvorlige infektioner som lungebetændelse, blodforgiftning og meningitis.

Tilbuddet om vaccination mod pneumokokker gælder for personer, der er fyldt 65 år. Desuden til personer i særlig risiko (svarende nogenlunde til ovenstående risiko-grupper, med tilføjelser. Se mere under personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom ).

Ring og book en vaccine. Spørg også gerne i klinikken (måske har vi lige fået ny leverance og kan give vaccinere dig med det samme )